Voor professionals die in aanraking komen met kinderen en jongeren tot 23 jaar en gezinnen. Kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder, broer of zus die chronisch ziek of gehandicapt is of psychische, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek lopen het risico op overbelasting. Of ze missen de zorg en aandacht die kinderen in hun groei en ontwikkeling nodig hebben. De signalenkaart van Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland kan een hulpmiddel zijn om risico‚Äôs vroegtijdig in beeld te krijgen.