Dominik Sieh (Universiteit van Amsterdam) heeft onderzoek gedaan naar de impact van een chronische somatische aandoening bij de ouder op het kind. Daarbij ontwikkelde hij het Screeningsinstrument voor Adolescenten met een Chronisch Zieke Ouder (SACZO). Dit is een preventief hulpmiddel om de kans op toekomstige problemen bij adolescenten (tussen 10 en 20 jaar) met een chronisch somatisch zieke ouder te bepalen.

Het SACZO is bedoeld voor risicosignalering en geeft aan welke kinderen weinig kans op toekomstige problemen hebben en welke kinderen een hoge kans op toekomstige problemen hebben. Door het gebruik van het SACZO kunnen problemen bij het kind zichtbaar en bespreekbaar worden. Het SACZO geeft ook inzicht in de ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers.

In de handleiding leest u alles over het instrument. Lees ook het artikel over het gebruik van het instrument.