Veel mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven wonen. Om thuis te kunnen sterven is mantelzorg cruciaal. Ook in situaties waarin thuis sterven niet de wens is. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste aan het levenseinde. Tijdige ondersteuning op maat van deze mantelzorgers is belangrijk. MantelzorgNL werkt daaraan binnen het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’

Intensieve mantelzorg

Mantelzorg wordt in de palliatieve fase gekenmerkt door verdriet om het naderende afscheid en door een toenemende zorgafhankelijkheid van de zieke naaste. Mantelzorg is aan het levenseind erg intensief: gemiddeld verleent een mantelzorger in die fase 25 uur per week mantelzorg.

Tijdige ondersteuning op maat

Soms krijgen mantelzorgers helemaal geen ondersteuning, ook niet vanuit hun eigen sociale netwerk. Reden daarvoor kan zijn dat men zelf niet (h)erkent dat ondersteuning zinvol is, daarnaast vragen mantelzorgers ook niet graag om hulp. Zij cijferen hun eigen behoeften vaak weg. Tijdige ondersteuning op maat is daarom nodig.

Ontwikkelen en trainen

MantelzorgNL ontwikkelde een training voor verpleegkundigen en verzorgenden: Training zorgen voor een naaste in de laatste levensfase.

Samenwerken

Een van de doelstellingen van het ZonMw-programma is dat de palliatieve zorg voor zowel patiënt als naaste verbetert. Daarom is MantelzorgNL ook betrokken bij verschillende andere Palliantie projecten:

Contact

Wilt u meer informatie over mantelzorg en de palliatieve zorg? Neem dan contact op met Wilco Kruijswijk, w.kruijswijk@mantelzorg.nl.