In het e-book ‘Palliatieve zorg, zorg voor u en uw naasten’ van Patiënten Federatie Nederland, staan alle afspraken die zijn gemaakt door vertegenwoordigers van patiënten, naasten, ouderen, zorgverleners en zorgverzekeraars over de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. En is speciaal gericht op de cliënt en zijn naasten. Het is de bedoeling dat zorgverleners en organisaties de komende vijf jaar de afspraken overal gaan invoeren. Zo verbeteren ze samen de palliatieve zorg in Nederland.

Palliatieve zorg

Als een cliënt hoort dat hij of zij niet meer beter wordt, kan men palliatieve zorg krijgen. De zorg die men krijgt, is erop gericht klachten en problemen zo veel mogelijk te verminderen of te voorkomen. Zorgprofessionals als dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, naasten en bijvoorbeeld een geestelijk verzorger, psycholoog of therapeut kunnen nog veel voor hen doen. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Voorop staat wat de cliënt belangrijk vindt en wat deze nodig heeft. Ieder mens ervaart andere klachten. De één heeft last van pijn of misselijkheid. De ander heeft angst of voelt zich somber. Ook zijn er vaak vragen over wat het leven zinvol maakt. Bijna iedereen ervaart moeite met afscheid nemen. Zorgverleners zetten zich ervoor in om cliënten te helpen bij vragen, klachten en problemen. Hoe lang palliatieve zorg duurt, verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken, maar een jaar of langer kan ook.


Lees het complete e-book