Dona Daria, Kenniscentrum voor Emancipatie en JSO, Kenniscentrum voor Jeugd, Samenwerking en Ontwikkeling, werkten in 2015 samen met partners in twee wijken in Rotterdam om overbelasting en vereenzaming van mantelzorgers te voorkomen. Hierbij richtten zij zich specifiek op sociaal- economische kwetsbare mantelzorgers met een migratieachtergrond en sleutelfiguren in de wijk. Deze handreiking is voor iedereen die deze groep wil ondersteunen en laat zien hoe dit effectief gedaan kan worden.

Uitgangspunt: Ga outreachend te werk en ga de wijk of het gebied in.

Download