https://ingesprek.pharos.nl/Vier films over dilemma's in migrantengezinnen over de laatste levensfase. Voor mensen met een Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Chinese achtergrond. De films zijn ook bruikbaar voor het gesprek met migranten én zorgverleners (incl. vrijwilligers) over de laatste levensfase.

Pharos voerde tot 2018 het project In gesprek over leven en dood uit, één van de 15 projecten van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg.’ Doel van het project: passende zorg en ondersteuning voor mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond en versterking van hun eigen regie. Deze films zijn één van de resultaten.


Meer informatie