Wie zorgt er voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutelfiguren, professionals, gemeenten en ouderen zelf, Pharos, UMCU en AMC, 2014

In de publicatie ‘Wie zorgt er voor oudere migranten?’ staan twee projecten centraal rond de zorg voor oudere migranten. 

In het eerste project wordt de toegankelijkheid onderzocht en het gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen door migrantenouderen met functionele beperkingen, eenzaamheid en depressieve klachten. In het tweede project wordt geëvalueerd of de getrainde sleutelfiguren met een migrantenachtergrond erin zijn geslaagd om een brug te slaan tussen oudere migranten en zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Download