Ondersteuning van overbelaste mantelzorgers  Factsheet voor professionals

Een overbelaste mantelzorger is iemand bij wie vanwege een combinatie van factoren, waaronder de mantelzorg, het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voortdurend onder spanning staat met een negatief effect op leven en gezondheid.In deze factsheet voor professionals, geven we meer inzicht en handvatten rondom overbelaste mantelzorgers.




Download