De druk op mantelzorgers neemt toe. Ook de vraag naar vrijwilligers stijgt. De vraag is daarbij ook steeds complexer en langduriger van aard. Veel organisaties en gemeenten zoeken naar een lokale samenwerking dat past bij deze ontwikkelingen. Waarbij formele en informele zorg samenwerkt.

MantelzorgNL faciliteert met het programma Vrijwillig Dichtbij de samenwerking en bevordert de onderlinge uitwisseling van kennis. Ook jij kan je hiervoor aanmelden.

Vrijwillig Dichtbij in beeld

Wat doen we?

Netwerkbijeenkomst voor lidorganisaties 
Tijdens de netwerkbijeenkomst op 10 januari wisselden we met elkaar verschillende thema’s, vragen en ervaringen/aanbod/tips. Zie hieronder voor terugkoppeling van deze bijeenkomst.

Trainingen voor lidorganisaties 
Om binnen de eigen gemeente de discussie rond het samenspel formele en informele zorg goed vorm te geven. Inzicht te krijgen in het speelveld en aan de hand van de eigen praktijk zelf lokaal een stap te kunnen maken om discussie en structurelere samenwerking tot stand te brengen.

Delen van ervaringen
Een organisatie met een innovatieve aanpak krijgt ruimte (financiële middelen) om de eigen aanpak te delen en andere organisaties te coachen vanuit eigen kennis en expertise.

Werkplaatsen
We faciliteren en ondersteunen Werkplaatsen. Dit zijn bijeenkomsten waar op regionaal niveau vraagstukken besproken worden die de essentie van het vrijwilligerswerk raken. De bedoeling is van elkaar te leren en dit mee te kunnen nemen naar hun eigen lokale situatie en organisaties.

Meedoen?

Wil je ook graag je kennis en kunde delen om met elkaar te komen tot nieuwe vormen van vrijwillige inzet in de informele zorg? Of heb je zelf een vraag op het gebied van vernieuwing in de informele zorg en wil je hierin gecoacht worden? Meld je dan aan!

Programma Vrijwillig Dichtbij

Het VWS programma ‘Vrijwillig Dichtbij’ (2016-2018) wil landelijke informele zorgorganisaties slagkracht bieden om lokaal in te spelen op de veranderingen in het sociaal domein. Veertien organisaties uit het LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg) werken samen met Vereniging NOV aan dit programma. In dit programma wordt samengewerkt met de Universiteit van Humanistiek die onderzoek uitvoert binnen het programma. 

Meer weten?

Lieke Bos Adviseur 06-57884676
 

‘Ook binnen bestaande dienstverlening kun je innoveren’

Barbara Maiburg Lees het verhaal van Barbara