Door de veranderingen in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op zorgvrijwilligers. Ook krijgen zij te maken met complexere situaties. Dat vraagt om een goede ondersteuning door jou als vrijwilligersorganisatie. En ook als gemeente heb je daarin een rol. MantelzorgNL biedt u daarvoor verschillende middelen aan. 

Tips voor vrijwilligersorganisaties

  • Zorg voor professionele begeleiding en scholing van uw vrijwilligers. MantelzorgNL heeft daarvoor een aanbod in de MantelzorgNL Academie.
  • Bundel als vrijwilligersorganisaties uw krachten door lokaal met elkaar samen te werken. Dit biedt je de mogelijkheid om kennis te delen, een gezamenlijk ondersteuningsaanbod te ontwikkelen en sterker naar buiten toe op te treden. Op de website www.lokaalsamenwerken.nl vind je daarvoor een handreiking en praktijkvoorbeelden. 
  • Werk ook samen met de gemeente en andere organisaties in de formele en informele zorg. Je cli├źnten hebben immers met al die partijen te maken. Stem daarom je werkzaamheden op elkaar af en kijk hoe je elkaar kunt aanvullen. Hiervoor kun je gebruikmaken van het MantelzorgNL Model Samenwerken voor de informele zorg.
  • Bewaak als organisatie de grenzen van vrijwilligerszorg en ga hierover zowel intern als extern in gesprek. MantelzorgNL heeft hiervoor een aantal hulpmiddelen ontwikkeld onder de titel De kr8 van vrijwilligerszorg.

Je rol als gemeente

Als gemeente heb je de verantwoordelijkheid om een stimulerend beleid voor vrijwilligerszorg te ontwikkelen. Betrek daar de vrijwilligersorganisaties bij en stuur op een gelijkwaardige samenwerking tussen formele en informele zorg. Draag zorg voor continu├»teit in de ondersteuning van vrijwilligers en leg speerpunten vast voor de korte en lange termijn. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het MantelzorgNL Model Samenwerken voor de informele zorg.

Meer informatie en ondersteunend materiaal

 

'We lopen op de gemeenten vooruit'

Marcel Garritsen Het verhaal van Marcel