Ik weet niet of ik mantelzorger ben...

In deze korte docufilm (9 min.) vertellen vier mantelzorgers over de vanzelfsprekendheid bij het ondersteunen van een naaste. Dat dit geen last hoeft te zijn, maar vooral ook heel waardevol is. De term 'mantelzorg' zegt hen dan ook niet zo veel. We zien een dochter haar moeder verzorgen, twee zussen met elkaar optrekken, een ouder echtpaar en een vader met zijn zoon.

De film is in opdracht van de Regionale Stichting WonenPlus geproduceerd door Orphic Film, in samenwerking met Odion, WonenPlus Noord-Holland en Welzijn Stede Broec.

Wmo gestript deel 7, over mantelzorg

Verduidelijkende en informatieve animatiefilm (6 min.) over Wmo en mantelzorg.

Koefnoen - Joris en Monique leveren mantelzorg

Komisch filmpje van het tv-programma Koefnoen

Mantelzorg is…..Topsport

(DVD 13 min.) Hierin wordt aandacht besteed aan de rol van mantelzorgers. Er is een link gelegd tussen de activiteiten van een topsporter en de dagelijkse bezigheden van een mantelzorger. In beeld komen een zuster met broer met Down syndroom, een moeder met lichamelijk gehandicapte dochter, een coördinator van Steunpunt Mantelzorg en iemand van wmo loket gemeente.
2008, gemeente Borne

Bestellen en meer informatie
Gemeente Borne, info@borne.nl

Je doet het gewoon

Film (29 min.) en boekje waarin diversiteit van mantelzorgers en instellingen die ondersteuning bieden in beeld wordt gebracht. Het laat drie praktijkverhalen van mantelzorgers zien over de zorg voor hun partner met een beroerte, een kind met PDD-NOS en een dementerende moeder.
2007, Kees van Hemert en Hester Aanen, Van Hemert Produkties

Bestellen en meer informatie

Ik ben er wel

Deze film (51 min.) geeft inzicht in het proces van een mantelzorger; hoe sluipenderwijs het zorgen en de verantwoordelijkheid begint, taken te zwaar worden en het eigen leven op de 2e plaats komt. Ook de goede kanten van het zorgen worden belicht.
Na de dood van zijn echtgenote blijft Maarten alleen achter. Zijn nicht Annemarie zoekt hem steeds vaker op. Dan wordt Maarten ziek. Annemarie besluit om voor hem te gaan zorgen.
2009, Cozorg, Gemeente Leeuwarden, Old Burger Weeshuis, Nieuwe Stads Weeshuis, Welzijn Leeuwarden, Productie Manus Branding Stichting 2009

Bestellen en meer informatie

Respijt

Drie Amsterdammers zorgen intensief voor een naaste. Met behulp van respijtzorg kunnen zij dit volhouden.

April 2014: Gemaakt door Merel Remkes.

Meer informatie

Respijtzorg... toch iets voor mij

Mantelzorgers weten vaak niet wat respijtzorg is. Ze kennen de mogelijkheden niet, zien het belang ervan niet in, betrekken het niet op zichzelf of zien in het gebruik ervan meer na- dan voordelen. Dit leidt ertoe dat er in de praktijk nog relatief weinig gebruik van wordt gemaakt.
2008, Primo NH

Werk&Mantelzorg: dat werkt

Animatiefilm (2 min.) van stichting Werk&Mantelzorg over werk en mantelzorg. Kort en krachtig een aantal cijfers.

Mantelzorg doen we samen!

Voorlichtingsfilm allochtone mantelzorgers
In deze film worden drie families van verschillende nationaliteiten gefilmd en geïnterviewd.

Bestellen en meer informatie

Mantelzorg en huisarts

Animatiefilm (3,5 min.) over mantelzorg in de huisartspraktijk

Mantelzorg en dementie

Adviezen van mantelzorgers van dementiepatiënten voor andere mantelzorgers.

Meer informatie


Dilemma's bij dementie

Tien mantelzorgers vertellen over vier dilemma's - lastige situaties - die spelen bij de zorg voor hun naaste met dementie. Hoe komen zij tot hun keuzes en welke afwegingen spelen daarbij mee?
De vier films duren ieder ca. 13 minuten. Tevens zijn er handleidingen beschikbaar die als leidraad kunnen dienen om met elkaar in gesprek te gaan.
Alzheimer Nederland

Meer informatie

'Familie' over mensen met psychiatrische problemen

DVD met zeer indringende portretten van familieleden van psychiatrische patiënten. De film is zowel geschikt voor bijeenkomsten met familieleden, maar ook als voorlichtingsinstrument voor hulpverleners.
2008, De Familieorganisatie Stichting Labyrint In Perspectief

Bestellen en meer informatie

Een verrassend begin

In deze voorlichtingsfilm (27 min.) vertellen de ouders van Thimo en Ewout op een openhartige manier over het autisme van hun zoons. Thimo is een jongetje van bijna vier jaar met de diagnose klassiek autisme en Ewout heeft de diagnose Asperger gekregen en is negen jaar oud.
2007, Nederlandse Vereniging voor Autisme

Bestellen en meer informatie

De zus van Einstein

Voorlichtingsfilm over autisme voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Er komen kinderen met autisme aan het woord en kinderen uit hun omgeving zoals een broer, een klasgenote en een vriend. In de film wordt uitgelegd dat autisme te maken heeft met de werking van de hersenen. Naast bovenstaand filmpje van 11 minuten is er versie van 43 minuten beschikbaar.
2004, NVA regio Noord-Brabant, RvA Groep 's-Hertogenbosch, afd. Preventie

Bestellen en meer informatie

DVD's van Hemert Produkties

Educatieve films / dvd op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Over dementie, beroerte, ouderenzorg, hulpverlening en mantelzorg en wonen.

Bestellen en meer informatie