Hoe effectief is mantelzorgondersteuning?

Dat is een van de vragen die MantelzorgNL heeft laten onderzoeken door onderzoeksbureau Qr,ne. Bijna 1300 mantelzorgers is gevraagd wat mantelzorgondersteuning hen heeft opgeleverd. Op alle 23 ondervraagde aspecten wordt gemiddeld positief gescoord. 

Denk aan aspecten als toename van zelfvertrouwen, verhaal kwijt kunnen of de mate van het bewaken van de balans zorg en eigen leven. Alle antwoorden tezamen maken dus dat de grote groep ondervraagde mantelzorgers op alle aspecten een positief effect merken van de mantelzorgondersteuning. Mantelzorgondersteuning werkt echt, bewijst dit onderzoek. 

Wat zijn de succes- en faalfactoren?

Enkele succesfactoren uit het onderzoek zijn betrokken beleidsmakers en professionals, die hart hebben voor “hun’ mantelzorgers. Ook het ontschotten van de samenwerking in het publieke domein is een belangrijk. Net als een goede zichtbaarheid en toegankelijkheid van de ondersteuning. Lang niet iedere mantelzorger heeft ondersteuning nodig, maar wees zichtbaar voor hen en laat de mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen.

Onder faalfactoren wordt onder andere genoemd dat het belang van mantelzorgondersteuning niet door alle lokale beleidsmakers, politici en financiers wordt gezien. Ook de toename van de bureaucratie door extra regels en procedures werkt negatief. Tot slot kan gebrek aan schaalgrootte ertoe leiden dat expertise verdwijnt en mantelzorgers te lang moeten wachten op ondersteuning.  

Welke aanbevelingen kunnen aan gemeenten en lidorganisaties worden gedaan?

Algemeen:

  • Zet in op innovatie
  • Ga voor maatwerk in ondersteuning

Specifiek voor gemeenten:

  • Investeer in preventieve ondersteuning
  • Gebruik lokaal het MantelzorgNL Model Informele Zorg

Specifiek voor organisaties mantelzorgondersteuning:

  • Wees een zichtbare, stevige partij
  • Verbreed de dienstverlening en bied ondersteuning en kennis dichtbij aan.

Onderzoek Effectiviteit mantelzorgondersteuning