Op de volgende websites kunnen ggz-mantelzorgers onder andere informatie en online ondersteuning vinden:

GGZ Wegwijzer - Hulp voor familie en omgeving
adressen van hulporganisaties per aandoening

Mantelzorg Psychiatrie
informatie over ziektebeelden en een welzijnsmeter

Mijn iHelp
Familie en mantelzorg: brochures en praktische informatie

Indigo
hulpaanbod voor mensen met psychische problemen en hun mantelzorgers

Labyrint in perspectief
online en telefonische ondersteuning aan ggz-mantelzorgers

Mirro
online zelfhulpmodule voor mantelzorgers

Familievan.nl
informatie, e-mailcoaching en chatbijeenkosten voor mantelzorgers

Fonds psychische gezondheid
Mantelzorg: zelftest, tips en ervaringen

Lsfvp
contactgegevens van familievertrouwenspersonen