Dit rapport is bedoeld om het inzicht te vergroten in bestaande instrumenten ter ondersteuning van jonge mantelzorgers. Het is een hulpmiddel voor mensen die in aanraking komen met jonge mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen, om jonge mantelzorgers te ondersteunen en het juiste instrument hiervoor te vinden.