Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, lopen zij het risico overbelast te raken. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat zij zelf ziek worden, moeten stoppen met werken of hun sociale contacten verliezen. Daarom is het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen. MantelzorgNL biedt daarvoor verschillende hulpmiddelen.

Uitgangspunten van de ondersteuning

Volgens MantelzorgNL is de ondersteuning van mantelzorgers effectief als die gebaseerd is op de volgende uitgangspunten:

 • Mantelzorg is nooit verplicht: iedereen kan er zelf voor kiezen.
 • Mantelzorgers kunnen de zorg op hun eigen wijze verlenen.
 • Mantelzorgers kunnen de zorg combineren met werk en andere maatschappelijke activiteiten.
 • De zorgtaken van mantelzorgers leiden niet tot financiële problemen.
 • Mantelzorgers kunnen meepraten over hun belangen, bijvoorbeeld in gesprekken met gemeenten of zorgaanbieders.
 • Samenwerking tussen formele en informele zorg vindt plaats op gelijke voet.

Vormen van ondersteuning

De ondersteuning van mantelzorgers kan verschillende vormen hebben. Daarbij kun je denken aan:

 • informatie en voorlichting
 • advies en begeleiding
 • emotionele steun
 • educatie
 • praktische hulp
 • vervangende zorg
 • financiële tegemoetkomingen
 • materiële hulp

Hulpmiddelen van MantelzorgNL

Om je te helpen bij de ondersteuning van mantelzorgers biedt MantelzorgNL informatie via de kennisbanktrainingen en advies op maat. Voor zorgprofessionals, huisartsen, gemeenteambtenaren en organisaties voor mantelzorgondersteuning.

Specifieke doelgroepen

Lees meer over het ondersteunen van: