Als het gaat om de zorg en ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten, zijn de volgende wetten van belang:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Jeugdwet
  • de Participatiewet

Wat betekenen deze wetten voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers? En hoe ga je daarmee om als gemeenteambtenaar, zorgprofessional, vrijwilligersorganisatie of mantelzorgondersteuner? Dat lees je op de volgende pagina's.