De jeugdwet regelt jeugdhulp voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Wat zijn de taken van de gemeenten? En wat valt niet onder de Jeugdwet?

Taak van de gemeente

De gemeente geeft advies over het soort hulp, kiest samen met de jeugdige en ouder(s) of wettelijk vertegenwoordigers de goede vorm en zorgt dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Uitzonderingen

Niet onder de Jeugdwet vallen kinderen:

Meer informatie en ondersteunend materiaal