In Nederland is zorg en welzijn geregeld door vier wetten. Dit zijn: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Zorgvragers en hun mantelzorgers kunnen met deze vier wetten te maken krijgen.

Wanneer heb je met welke wet te maken? In deze video legt Markant dit kort en helder uit. 

Dit filmpje kun je goed gebruiken om mantelzorgers te informeren over deze vier wetten.