Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) onderzoekt of mensen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.