Als je in het onderwijs werkt, dan krijg je vroeg of laat te maken met jonge mantelzorgers. 1 op de 5 kinderen groeit namelijk op met een zorgsituatie binnen een gezin. 

Waarom aandacht voor jonge mantelzorgers?

Extra aandacht en begrip voor deze jongeren is belangrijk, omdat ze door hun zorgtaken vaak minder tijd  hebben voor schoolwerk, maar ook voor vrienden en vriendinnen en hobby’s. 

Daardoor hebben ze meer risico op lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten. 

Op school uit zich dit in verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen en/of zelfs studievertraging.


Onderwijstoolkits: wat kun je als school doen?

Maar hoe signaleer je nou een jonge mantelzorger? En hoe kun je jongeren nou het beste ondersteunen? Om je hiermee op weg te helpen, hebben we twee onderwijstoolkits ontwikkeld:

Rick Kwekkeboom, lector Langdurige zorg & Ondersteuning over jonge mantelzorg en studie

Informatie voor jonge mantelzorgers

Hier vind je informatie voor jonge mantelzorgers