Om jongeren te bereiken rondom mantelzorg is er een animatie ontwikkeld.
Deze animatie is gratis te downloaden.

Plaats hem op de website, deel hem in de nieuwsbrief of laat hem zien op scholen of andere locaties waar de doelgroep komt.

Meer informatie en ondersteunend materiaal