Dat een jonge mantelzorger ondersteuning nodig heeft, blijkt vaak als eerste op school. Als mantelzorgondersteuner kun je scholen wijzen op het belang van aandacht voor jonge mantelzorgers. En via scholen kun je jonge mantelzorgers vinden en hen voorzien van informatie en ondersteuning. Onze Toolkit Scholen helpt je hierbij. We hebben tips, gastlessen, filmpjes, signaalkaarten en meer. 

Uitgelicht

Uitgelicht

Uitgelicht

Uitgelicht