Als studentbegeleider kom je, misschien zonder het te weten, dagelijks in contact met jonge mantelzorgers. Jij kunt deze studenten met zorgverantwoordelijkheden helpen bij het succesvol afronden van hun opleiding.

Veel jonge mantelzorgers laten niets merken van hun zorgen. Ze trekken pas aan de bel als sprake is van overbelasting, een (dreigend) negatief studiekeuze advies, het verlopen van de diplomatermijn van DUO of verslechtering van de eigen gezondheid. Reden van deze late hulpvraag is dat deze studenten zich niet realiseren dat zij mantelzorger zijn, dat zij niet weten dat er ondersteuning mogelijk is vanuit de onderwijsinstelling en dat zij niet weten waar ze moeten zijn. Hierdoor missen zij tijdige hulp.

De opleidingsinstellingen spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de ondersteuning van deze groep studenten, als onderdeel van persoonsgericht en inclusief onderwijs. Onze toolkit helpt je hierbij.

Uitgelicht

Uitgelicht

Uitgelicht

Ervaringsverhalen

Uitgelicht

Goede voorbeelden

Radboud Universiteit: Flexibel studeren

Flexibel Studeren is een project waarin de Radboud Universiteit aanpassingen doet in het onderwijs als je door omstandigheden praktisch en fysiek beperkt wordt in het bijwonen van onderwijs.

Ga naar het artikel

Haagse Hogeschool: Lang studerende studenten hebben last van stigma

Als studenten studievertraging oplopen, ervaren zij vaak meerdere obstakels om de studie alsnog af te ronden. Andere verplichtingen staan in de weg, ze raken geïsoleerd en hebben weinig zelfvertrouwen. Hester Brauer van de Haagse Hogeschool ontwikkelde een programma voor hen.

Ga naar het artikel

Check it

Onderwijsinstellingen kunnen Check it als ondersteuning inzetten om aan de groeiende hulpvragen van studenten te voldoen en het aantal vroegtijdige schoolverlaters (VSV) te verminderen. Dit sluit aan op de online leefwereld van studenten.

Ga naar de website

Uitgelicht

Hogeschool Rotterdam: Studeren en mantelzorg, gaat dat samen?

Studenten die ook mantelzorger zijn, moeten dat bespreken met hun medestudenten en hun slc-coach. Dat vindt Saskia Klinkenberg die op de HR aan de wieg staat van het onlangs gerealiseerde ‘Deelpunt Studeren met verborgen zorgen’.

Ga naar het artikel

UVA: Flexstuderen

Flexstuderen is betalen per vak. Kun of wil je komend studiejaar niet fulltime studeren door bijvoorbeeld een bestuursjaar of zorgtaken? Dan is flexstuderen misschien wel iets voor jou.

Ga naar het artikel

Fontys: studeren met bijzondere omstandigheden

Heb je te maken met bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op je studie? Dan ben je van harte welkom bij Fontys! Wij helpen je binnen Fontys op vele manieren om je studie succesvol te doorlopen.

Ga naar het artikel

Uitgelicht

UM Cares - Students

If you are combining your studies at Maastricht University with caring responsibilities, you may be eligible for preferred scheduling and an extra exam opportunity, depending on your circumstances. Please get in touch with the study advisor to discuss the options and support available. You furthermore have the same rights as all students to study guidance and the services of a student advisor, career counsellor, and student psychologist.

Read more