ECIOGoed zorgen voor de studenten die hun opleiding combineren met zorgverantwoordelijkheden past heel goed binnen inclusief of persoonsgericht onderwijs in brede zin. 

Wil je hier meer over weten?  Kijk dan eens op www.ecio.nl


Ga terug naar Toolkit voor studentbegeleiders