Geen geldbedrag, maar een keuzepakket

Jaike Prins, beleidsadviseur Bestuursdienst Ommen‘Op het gebied van mantelzorgwaardering hadden we verwacht dat mantelzorgers unaniem voor een geldbedrag zouden kiezen, maar eigenlijk blijkt dat ook uitjes en cadeaubonnen als wensen naar voren komen. Om echt aan te sluiten bij de wensen van individuele mantelzorgers, is het daarom goed om in de toekomst een keuzemodel aan te bieden.’ Aan het woord is Jaike Prins, beleidsadviseur Bestuursdienst Ommen. Binnen een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Ommen en Hardenberg heeft zij met ondersteuning van MantelzorgNL lokaal onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van mantelzorgers op het gebied van ondersteuning en waardering.

Mantelzorgwaardering onder de loep

In het verleden droegen de gemeenten Ommen en Hardenberg de subsidie voor mantelzorg over aan externe organisaties die het ondersteuningsaanbod uitvoerden in de vorm van bijvoorbeeld etentjes en uitjes. ‘Op die manier werd er al wel aan mantelzorgwaardering gedaan, maar we wilden in 2017 toch een specifieker compliment voor mantelzorgers,’ zegt Jaike over de aanleiding voor het onderzoek. ‘Omdat we steeds meer signalen kregen dat mantelzorgers eigenlijk liever een geldbedrag willen in plaats van etentjes en uitjes, was de eerste stap uit te zoeken waar überhaupt de wensen en behoeften van mantelzorgers liggen. Op advies van MantelzorgNL hebben we toen gelijk het hele ondersteuningsaanbod onder de loep genomen. Welk aanbod is er al? Waar liggen de hiaten? En hoe kunnen organisaties beter samenwerken, zodat de ondersteuning voor mantelzorgers zo goed mogelijk geregeld is?’

Samen met mantelzorgers

´Met behulp van MantelzorgNL konden wij een onafhankelijk en ongekleurd onderzoek doen naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat een keuzemodel voor mantelzorgwaardering het meest passend is om echt aan te sluiten bij de wensen van individuele mantelzorgers. Dan kunnen zij bijvoorbeeld kiezen tussen een geldbedrag, een etentje, een theatervoorstelling, of een bioscoopbon voor jonge mantelzorgers. Hoe dat verder vormgegeven gaat worden moet wel nog worden bepaald,’ aldus Jaike.

In ieder geval hechten de gemeenten Ommen en Hardenberg er veel waarde aan dat het mantelzorgbeleid en de mantelzorgwaardering zoveel mogelijk aansluiten bij wat mantelzorgers willen. Zo concludeert Jaike Prins: ’Mantelzorgers leveren echte meerwaarde aan onze samenleving en daar moet een passende waardering voor zijn. We kunnen van alles achter ons bureau bedenken, maar nu hebben we het echt samen met mantelzorgers gedaan.’

Heeft u een goed voorbeeld?

Wil je zelf een goed voorbeeld delen? Bijvoorbeeld een goed opgelost probleem van een individuele mantelzorger in je gemeente of een voorbeeld van goede samenwerking? Neem dan contact op met Hieke Wijbenga: h.wijbenga@mantelzorg.nl.