Ik zorg voor mijn vriendin Codee uit Engeland

Mijn naam is Jessica en ik ben geboren en getogen in Nederland. Ik ben mantelzorger voor mijn beste vriendin Codee.

Rubella syndroom

Ongeveer zes jaar geleden maakte ik kennis met mijn nu beste vriendin en huisgenoot. Zij woonde in Engeland en heeft meerdere beperkingen door haar aandoening genaamd rubella syndroom. Hierdoor is zij buitenshuis aan haar rolstoel gebonden, slechtziend en heeft nog diverse kleine beperkingen.

1,5 jaar geleden is zij na een goede voorbereiding naar Nederland verhuisd en bij mij ingetrokken. Hierdoor heb ik de taak overgenomen van haar vader om voor haar te zorgen en ben dus nu mantelzorger geworden.

In de afgelopen 1,5 jaar is zij mede door de hulp van mij en de medische voorziening in Nederland met sprongen vooruit gegaan en kan ze eindelijk weer meer genieten van het leven.

Ze spreekt vloeiend Nederlands zelfs bijna zonder accent en weet nu goed dat ze hier mag zeggen wat ze wil en dat we dan kijken wat mogelijk is.

Gesprekken met huisarts

Ja, ik mag inderdaad bij gesprekken aanwezig zijn zoals de huisarts, fysio, tandarts en CIZ gesprekken en als ik niet mee kan gaat mijn moeder meestal mee omdat ze het niet alleen op pad kan en tevens fijn vindt als er nog iemand is om mee te denken of uit te leggen als ze iets vergeet.

Alle instantie accepteren mij ook als ik voor haar bel omdat we vanaf dag 1 hebben gemeld dat ik de mantelzorger ben en daardoor veelal het eerste contact punt ben voor vragen of hulp.

Meer hulp

Er is nog veel informatie waarvan wij kunnen leren, zoals de Support Beurs die laatst in Utrecht was. Hierdoor heeft ze nu een beter zitkussen en komt er een indicatie voor haar zodat we meer hulp in Nederland voor haar kunnen krijgen.

Beter dan in Engeland

Ik weet dat ook bij ons de zorg verandert en denk dat wij al een voorbeeld zijn van hoe het gaat worden en dat wij hierop al zijn ingespeeld! Alles wat wij op dit moment extra geregeld krijgen is meegenomen voor ons. Maar een ding weet ik zeker, terug naar Engeland zal niet gebeuren, want je weet dat Nederland toch nog altijd een beter zorgsysteem heeft dan Engeland.

Mochten jullie nog meer willen weten over ons en ons leven. Je kunt ons vinden op onze eigen website www.justconnect.eu