'Utrechtse buurtteams omarmen informele zorg'


Irene Domburg is directeur van vrijwilligersorganisatie Handjehelpen in Utrecht. Daar zag zij in 2013 de eerste buurtteams ontstaan. ‘Hier moet de informele zorg bij aansluiten’, dacht zij meteen. En nog geen 2 jaar later zijn alle buurtteams bemand met een Ambassadeur Informele Zorg.

‘In de Utrechtse buurtteams werken professionele hulpverleners – elk vanuit hun eigen expertise – samen om buurtbewoners met een hulpvraag de juiste ondersteuning te bieden. Kernbegrippen zijn eigen kracht en hulp dichtbij huis: bij uitstek de domeinen waar zorgvrijwilligers een rol kunnen spelen. Maar professionals weten vaak onvoldoende wat een vrijwilliger precies kan bieden. En bij welke organisatie ze voor welke vraag moeten zijn. Daarom hebben wij de Ambassadeurs Informele Zorg in het leven geroepen. Zij schuiven een half jaar lang 4 uur per week bij het buurtteam aan.’

Concreet en direct

‘De kracht van de ambassadeurs is dat ze met concrete hulpvragen aan de slag gaan. Samen met de professionals bekijken ze per casus wat een vrijwilliger zou kunnen bijdragen en welke organisatie die persoon het best kan leveren. De ambassadeurs vertellen dus geen algemene verhalen, maar laten in de praktijk zien wat de mogelijkheden zijn. Daardoor krijgen de professionals er veel meer vat op en wordt de inzet van vrijwilligers voor hen steeds vanzelfsprekender. Op dit moment lijkt het erop dat in circa 60% van alle casussen informele hulp betrokken kan worden. Dat levert op alle vlakken voordeel op.’

Samenwerking

‘De randvoorwaarde voor dit succes is de samenwerking tussen de vele organisaties voor vrijwilligerszorg in Utrecht. De ambassadeurs zijn bij diverse organisaties in dienst en vertegenwoordigen de hele groep. Daardoor kunnen ze de informele zorg veel krachtiger neerzetten dan als elke organisatie dat voor zichzelf zou doen. Bovendien is het voor de buurtteamorganisaties – en de gemeente die deze financiert – natuurlijk veel prettiger om met één netwerk zaken te doen. Daarom ben ik blij dat we al zoveel jaar hebben geïnvesteerd in deze samenwerking. Daar plukken we nu de vruchten van.’

Gemeenschappelijk belang

‘Andere organisaties raad ik dan ook aan om ook de samenwerking op te zoeken en een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Natuurlijk loop je tegen onderlinge verschillen aan, maar dat is tegelijkertijd de kracht van elke organisatie. Door die verschillen te respecteren en het gemeenschappelijke belang voorop te zetten, kun je samen veel bereiken. De volgende stap is om bij de gemeente of buurtteamorganisatie je plan te presenteren. Waarschijnlijk kom je er dan, net als wij, achter dat dit een aanbod is wat ze eigenlijk niet kunnen weigeren!’

Mijn gouden tip

‘Bedenk dat de huidige maatschappij niet zonder de informele zorg kan. Zie de kansen daarvan en ga ervoor. Niet te lang denken, maar gewoon doen!’

Meer weten?

Bel of mail naar Irene Domburg: IDomburg@handjehelpen.nl, 030 263 2969.