'Vrijwilligers kunnen en willen meer dan je denkt'

Henny Stroes is sinds januari 2015 projectleider Mantelzorg bij Wellzo in Leeuwarden. In die periode heeft ze veel projecten voor mantelzorgers op poten gezet. ‘Er wordt steeds meer van deze groep gevraagd. Toch merk ik dat er binnen de sociale wijkteams nog te weinig aandacht voor mantelzorg is. Daarom wil ik me graag voor deze mensen inzetten.’

‘Naast gezamenlijke activiteiten, zoals mantelzorgcafés en andere contactgroepen, bieden wij 1-op-1-ondersteuning aan mantelzorgers. Daarvoor zetten we aandachtscoaches in. Deze helpen mantelzorgers om zelfstandiger te worden en meer regie over hun leven te nemen. Dat doen ze bijvoorbeeld door hen te ondersteunen bij het versterken en betrekken van hun netwerk. Maar ook door met hen te praten over hun zorgen en vragen, en zo nodig samen naar oplossingen te zoeken. Het motto van Wellzo is ‘kracht door aandacht’ en dat is precies waar deze coaches voor staan.’

Respijtappartementen in de wijk

‘Naast aandachtscoaches hebben we zorgvrijwilligers. Deze bieden ondersteuning aan de zorgvragers zelf, waardoor hun mantelzorgers ontlast worden. Dat gebeurt door verschillende vormen van respijtzorg. Zo kan een vrijwilliger een of meer dagen bij de zorgvrager thuis komen, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan. Daarnaast starten we binnenkort met respijtappartementen binnen de wijken. Dat zijn appartementen waar een zorgvrager tijdelijk kan logeren onder begeleiding van vrijwilligers. De mantelzorger kan dan thuis op adem komen en/of meedoen aan activiteiten in de buurt.’

Vertrouwde omgeving

‘We kiezen dus bewust voor respijtzorg dicht bij huis. Dat doen we omdat het hierdoor voor mantelzorgers makkelijker is om de zorg even los te laten. Bovendien kan de zorgvrager zo in zijn vertrouwde omgeving blijven en kan de thuiszorg gewoon blijven langskomen. De gemeente betaalt de huur van deze respijtappartementen; Wellzo levert de coördinatie en planning. Daarbij werken we intensief samen met de wijkverpleegkundigen, sociale wijkteams en thuiszorgorganisaties. De zorgvragers betalen alleen een eigen bijdrage voor eten en drinken.’

Hoogopgeleide vrijwilligers

‘Het lukt ons tot nu toe goed om vrijwilligers te vinden voor deze taken. De aandachtscoaches zijn vaak hoger opgeleiden die zich graag verder willen ontwikkelen. De zorgvrijwilligers hebben veelal een achtergrond in de zorg. We steken er veel tijd in om alle vrijwilligers goed te leren kennen en te begeleiden. Daardoor weten we de juiste matches te maken, ook als het om complexe hulpvragen gaat. Het mooie is dat sommige aandachtscoaches ook respijtzorg willen leveren. Mede door hen kunnen we deze diensten aanbieden.’

Gouden tip

‘Geef aandacht aan je vrijwilligers en ga op zoek naar hun talenten, wensen en mogelijkheden. Vaak blijken ze veel meer te kunnen en willen dan je denkt.’

Meer weten?

Bel of mail naar Henny Stroes: h.stroes@wellzo.frl, 058 – 303 0100.