Waardering voor de mantelzorger in Emmen

Alies Eleveld, beleidsmedewerker gemeente EmmenDe gemeente Emmen heeft veel waardering voor de 4000 mantelzorgers die lang en actief zorg verlenen in de gemeente Emmen. Een van de vormen van waardering is het mantelzorgcompliment. Het bedrag voor 2017 is vastgesteld op €200.

Het is belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en dat zij weten waar ze moeten zijn voor ondersteuning. In samenspraak met mantelzorgers en betrokken organisaties zijn er eind 2016 afspraken gemaakt op welke wijze de gemeente de mantelzorgers het beste tegemoet kan komen. Een van de uitkomsten daarvan is het mantelzorgcompliment. 

Mantelzorgcompliment 

Mantelzorgers zijn blij met het mantelzorgcompliment. Hiermee voelen de mantelzorgers zich als individu gewaardeerd. Een waardering in de vorm van geld die ze op hun eigen manier besteden. Je kunt het zien als een cadeautje dat per jaar verschilt. Het is niet iets waar mensen recht op hebben.

Mantelzorgers ontvangen het bedrag van €200 op hun rekening, ze worden hiervoor aangemeld door (in)formele zorgverleners. Ook mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Emmen, maar zelf buiten de gemeente wonen komen hiervoor in aanmerking. 

Meer in beeld 

Via de contactpunten Mantelzorg, hulpverleners, huisartsen en het Zorgloket komen steeds meer mantelzorgers in beeld. Hierdoor moet het totaalbedrag voor het mantelzorgcompliment met meer mensen worden gedeeld. Uit de rekensom voor het ‘bedrag per persoon’ kwam een aanzienlijk lager bedrag dan vorig jaar. Dit vindt de gemeente Emmen geen goed signaal richting de mantelzorgers. Daarom is besloten er geld bij te leggen en het verschil ‘te middelen’. 

Andere mogelijkheden 

Naast het mantelzorgcompliment is er jaarlijks een bedrag gereserveerd om iets extra’s voor jonge mantelzorgers te doen. Kinderen en jongeren zitten soms al op jonge leeftijd in een mantelzorgsituatie. Het leukste moment van het jaar is de week van de mantelzorg. In deze week in november worden allerlei activiteiten georganiseerd voor alle categorieën mantelzorgers.

Heb je een goed voorbeeld?

Wil je zelf een goed voorbeeld delen? Bijvoorbeeld een goed opgelost probleem van een individuele mantelzorger in je gemeente of een voorbeeld van goede samenwerking? Neem dan contact op met Hieke Wijbenga: h.wijbenga@mantelzorg.nl.