De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten? 

Wat biedt de Wmo?

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Je kunt hier terecht voor: 

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf 
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis 

Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. 

Keukentafelgesprek

Kenmerkend aan de Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met jou als mantelzorger in gesprek. 

In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat je naaste zelf nog kan doen, wat jij of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent. Bekijk de gratis module keukentafelgesprek.

Ondersteuning van jou als mantelzorger

De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om je in je zorgtaken te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan je helpen om overbelasting te voorkomen. 

Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden.  Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan je helpen bij het regelen van de juiste hulp en bij het gesprek met de gemeente. Vraag bij je gemeente waar je een cliëntondersteuner kunt vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij je gemeente. Of kijk op www.informatielangdurigezorg.nl.

Stel je vraag over de Wmo in de community.

 

'Tegen iedere mantelzorger zou ik willen zeggen: vraag hulp!'

Debbie Kap